Kémiai vízminőség jellemzők

Kép forrása
http://hu.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%B3v%C3%ADz_szabv%C3%A1nyok_el%C5%91%C3%ADr%C3%A1sai
Leírás szerzője
Gruiz Katalin

Akrilamid

0,10 µg/l

Maradék monomer. Ha 1,2-diklór-etilén>10 µg/l, akkor vinil-kloridot is mérni kell.

Antimon

5,0 µg/l

 

Arzén

10 µg/l

Figyelni kell a rendeletben felsorolt településeket.

Benzol

1,0 µg/l

 

Benz(a)pirén

0,010 µg/l

 

Bór

1,0 mg/l

Figyelni kell a rendeletben felsorolt településeket.

Bromát

10 µg/l

Ózon kezelés esetén mérendő. Törekedni kell minél kisebb érték elérésére anélkül, hogy a fertőtlenítés biztonsága csökkenne.

Kadmium

5,0 µg/l

 

Króm

50 µg/l

 

Réz

2,0 mg/l

Fogyasztói csapnál, jellemző kell hogy legyen a fogyasztó szervezetébe jutó heti átlagos mennyiségre.

Cianid

50 µg/l

 

1,2-diklór-etán

3,0 µg/l

 

Epiklórhidrin

0,10 µg/l

Maradék monomer. Ha 1,2-diklór-etilén>10 µg/l, akkor vinil-kloridot is mérni kell.

Fluorid

1,5 mg/l

Figyelni kell a rendeletben felsorolt településeket.

Ólom

10 µg/l

Fogyasztói csapnál, jellemző kell hogy legyen a fogyasztó szervezetébe jutó heti átlagos mennyiségre.

Higany

1,0 µg/l

 

Nikkel

20 µg/l

Fogyasztói csapnál, jellemző kell hogy legyen a fogyasztó szervezetébe jutó heti átlagos mennyiségre.

Nitrát

50 mg/l

A nitrát és nitrit együttes koncentrációra a következő feltételeknek teljesülnie kell: (nitrát, mg/l)/50+(nitrit, mg/l)/3 ≤ 1. Ha a víz ennek az előírásnak nem felel meg, akkor csecsemők ételének, tápszerek készítéséhez nem szabad felhasználni. A nitrit koncentrációja a hálózatba táplált vízben nem lehet nagyobb 0,10 mg/l-nél.

Nitrit

0,50 mg/l

Figyelni kell a rendeletben felsorolt településeket, az ideiglenes határértékeket valamint a D; táblázatot. A nitrát és nitrit együttes koncentrációra a következő feltételeknek teljesülnie kell: (nitrát, mg/l)/50+(nitrit, mg/l)/3 ≤ 1. Ha a víz ennek az előírásnak nem felel meg, akkor csecsemők ételének, tápszerek készítéséhez nem szabad felhasználni. A nitrit koncentrációja a hálózatba táplált vízben nem lehet nagyobb 0,10 mg/l-nél.

Peszticidek

0,1 µg/l

Inszekticidek, herbicidek, fungicidek, nematocidek, akaricidek, algicidek, rodenticidek, szlimicidek, egyéb hasonló termékek, valamint metabolitjaik és reakció termékeik. Csak azokat kell rendszeresen vizsgálni, amelyek az adott vízellátó rendszerben jelen lehetnek (OTH, helyi ÁNTSZ, növényvédelmi állomások információi alapján). A határérték az egyes peszticidekre külön-külön vonatkozik. Aldrin, dieldrin, heptaklór és heptaklór-epoxid esetében a határérték 0,030 µg/l.

Összes peszticid

0,5 µg/l

A kimutatott és mennyiségileg mért peszticidek koncentrációjának összege. Lásd előzőt is.

Policiklikus aromás szénhidrogének

0,1 µg/l

Benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén, benz(ghi)perilén és indeno(1,2,3-cd)pirén összege.

Szelén

10 µg/l

 

Tetraklór-etilén és triklór-etilén

10 µg/l

A két vegyület koncentrációjának összege.

Összes trihalo-metán

50 µg/l

Kloroform, bromoform, dibróm-klórmetán és bróm-diklórmetán összege. Törekedni kell minél kisebb érték elérésére anélkül, hogy a fertőtlenítés biztonsága csökkenne.

Vinil-klorid

0,50 µg/l

Akkor kell mérni, ha 1,2-diklór-etilén>10 µg/l

Cisz-1,2-diklór-etilén

50 µg/l

 

Klorit

0,20 mg/l

Törekedni kell minél kisebb érték elérésére anélkül, hogy a fertőtlenítés biztonsága csökkenne.

Kötött aktív klór

3,0 mg/l

Törekedni kell minél kisebb érték elérésére anélkül, hogy a fertőtlenítés biztonsága csökkenne.