Az acetoklór szigorúbb osztályozást és címkét kapott

Szerző
GK

Az acetoklór szigorúbb osztályozásáról és címkézéséről született döntés 2014. decemberében.

A korábbi osztályokhoz és címkékhez képest még a következőkbe sorolták be:

  • karcinigén, kategória 2;
  • reprotoxikus, kategória 2;
  • szervspecifikus toxicitás ismételt kitettség esetén (STOT-RE), kategória 2.

Az acetoklór az EU-ban visszavonásra került.

Az acetoklór hatóanyagú növényvédő szereket a forgalomba hozó kereskedők 2012. december 31–ig számlázhatják, a termelők 2013. június 23–ig felhasználhatják (Ismert termékek: Acenit, Trophy, Harness, Click Plus, Guardian Max, Guardian Tetra).

A visszavonást követően most a szigorúbb osztályozás és címkézés is megtörtént, a 2014. decemberében meghozott döntés alapján.

A z új beesorolás és címkék − karcinogén (kategória 2),reprotoxikus (kategória 2) ésszervspecifikus toxicitás (STOT-RE, kategória 2) mellett − természetesen megmaradtak a korábbi besorolások és címkék is:

  • lehetséges akut toxicitás;
  • bőrszenzitizáló hatás;
  • nagyon veszélyes a vízi ökoszisztémára mind akut, mind krónikus kitettség esetén.

Az acetoklórról részletesebb információt talál itt: /node/11518