Ketoprofén

Kép forrása
TOXNET
Leírás szerzője
BME-ABÉT

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Ketoprofén/ Ketoprofenum
(RS)-2-(3-benzoylphenyl)propanoic acid

Vegyületcsoport

Gyógyszer hatóanyag

CAS szám

22071-15-4

Molekulaképlet

C16H14O3

Megjelenés

-

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Gyógyszer hatóanyag
Adagolás: 150-300 mg/nap (Dr. Info)
Humán használat mellett és állatoknak is adják, többnyire lovaknak (HSDB)

Elsődleges hatás

NSAID, Nem-szteroid gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító
ciklooxigenáz (COX-1 és COX-2) gátló (Neal, 2008)

Mellékhatások

COX-1 enzim gátlásából adódik (lsd. diclofenac)
NSAID típusú szerekre jellemzően: gasztrointesztinális fekélyek, A vörösvérsejtszám esése (gyomorvérzés), vesekárosodás, fehérjeveszteség (Neal, 2008)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

254,28 g/mol (DrugBank)

Sűrűség

-

Olvadáspont

94 °C (DrugBank)

Forráspont

-

Gőznyomás

-

Vízoldhatóság

51 mg/L (DrugBank)

Stabilitás

-

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

2,62·10-9 atm-m3/mol (számított) (HENRYWIN)

Kow

3,2 (DrugBank)

Koc  [l/kg]

-

pKa

4,45 (DrugBank)

BCF, biokoncentráció

-

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Fotodegradálható, hidrolíziséről nincs információ
t ½ = 2,4 perc, napfény hatására vízben, csak fényben t ½ = 0,54 perc (Matamoros et al. 2009)

Biodegradálhatóság és
metabolitok

  1. Szennyvíztisztítókban átlagban 50 %-ban degradálódik (Suziki et al. 2006)
  2. Budapesti szennyvíztisztítóban a befolyóban <LOQ-1,75 µg/L közötti a koncentráció, elfolyóban <LOQ-1,39 µg/L, gyakran előfordul, hogy az elfolyóban magasabb a koncentráció, mint a befolyóban (Sebők et al. 2009)
  3. BIOWIN programmal számított biodegradálhatóság: első metabolitig t1/2 = napok-hetek, végső: t1/2 = hetek-hónapok

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Budapesten tisztított szennyvízben: 1000-1400 ng/L
Budapesten Duna vízben: 1-5 ng/L (ELTE)
magyarországi szakaszon <LOD (JDS2)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben Vibrio fischeri baktériumokra enyhén toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

EC50 = 19,3 mg/L, Vibrio fischeri , bakteriális, Microtox
EC50 = 15,6 mg/L, Vibrio fischeri , bakteriális, ToxAlert 100, 15 min (Carlsson et al. 2006)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

PNOAEC = 15,6 μg/L, Vibrio fischeri, bakteriális
PNOAEC (Predicted No Observed Adverse Effect Concentration – előrejelzett, még káros hatást nem okozó koncentráció)(Bergh, 2005)
A szerző az EC50 és LOEC, NOEC értékeket leosztotta egy biztonsági faktorral, ami itt 1 000

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

-

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Távozás:
Glukonorid konjugátum formában ürül (DrugBank)

Endokrin rendszert károsító

-

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

Testvér kromatida kicserélődési tesztben pozitív (GENETOX)
Ames tesztben negatív (CPD)

Karcinogén

Nem, patkányokon végzett kísérletek alapján (CPD)

Reprotoxikus, teratogén

  1. Teratogén és a kardiovaszkuláris rendszerben fejlődési rendellenességet okoz, (MSDS, Cayman Chemical Company, 2005)
  2. D kategóriás (humán és állati teratogén, mérlegelni kell a hatóanyag használatának előnyeit-hátrányait) (DrugBank)

Akut toxicitási adatok (LD50)

Patkány: LD50 =62,4 mg/kg, (orális) (DrugBank)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

-

- nincs adat

Szerző által felhasznált források

Bergh, K (2005) Ecological risk assessment of pharmaceuticals and personal care products in surface water, Simon Fraser University

BIOWIN program, 2000 - 2009 U.S. Environmental Protection Agency for EPI SuiteTM, Version 4.00, January, 2009, [http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm]

Carlsson C. , Johansson, A.-K., Alvan, G. Bergman, K. and Kühler T. (2006) Are pharmaceuticals potent environmental pollutants? Part I: Environmental risk assessments of selected active pharmaceutical ingredients Science of Total Environment 364, 67-87

CPD - Carcinogenic Potency Database [http://potency.berkeley.edu/chempages/KETOPROFEN.html]

DrInfo [http://www.drinfo.eum.hu/drinfo/pid/0/medicineApplication/oid/0/m,0100000028793]

DrugBank [http://www.drugbank.ca/drugs/DB01009]

GENETOX Genetic Toxicology Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX]

HENRYWIN program, 2000 - 2009 U.S. Environmental Protection Agency for EPI SuiteTM Version 4.00, 2009, [http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm]

IMS - A gyógyszerhatóanyagok esetén a felhasznált mennyiség a magyarországi kórházi felhasználás és gyógyszertári értékesítés összesített adata. Források: az IMS Health piackutató és tanácsadó cég (IMS Hungary) által rendelkezésünkre bocsátott adatok, valamint az Országos Egészségbiztositási Pénztár (OEP) honlap [www.oep.hu]

Matamoros, V., Duhec, A. Albaigés, J., Bayona, J. M. (2009) Photodegradation of Carbamazepine, Ibuprofen, Ketoprofen and 17α-Ethinylestradiol in Fresh and Seawater Water Air Soil Pollution 196:161–168

Material Safety Data sheet, ketoprofen, Cayman Chemical Company, 2005

Neal, M. J. (2008) Új, rövid farmakológia, Medicina Kiadó, Budapest

OEP, 2008: Szakmai oldalak/Gyógyszer/Gyógyszerforgalmi adatok
[http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,21341107&_dad=portal&_schema=PORTAL]

Sebők, Á., Vasanits-Zsigrai, A., Helenkár, A., Záray, Gy., Molnár-Perl, I. (2009) Multiresidue analysis of pollutants as their trimetylsilyl derivatives, by gas chromatography-mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 1216, 2288-2301

Suzuki, Y., Komori, K., Harada, A., Nakada, N., Yasojima, M., (2006) Occurence of Pharmaceuticals and personal care products in wastewater systems [http://www.niph.go.jp/soshiki/suido/pdf/h19JPUS/abstract/r18.pdf ]