Vegyi anyagok környezeti kockázatának felmérése

Szerző: 
Gruiz Katalin
Környezeti kockázatmenedzsment A környezeti kockázat menedzsmentje
Környzeti kockázat mendzsmentje
Risk assessment Vegyi anyagok környezeti kockázatának felmérése: Európai módszertani útmutató
Integrált kockázati modell Integrált kockázati modell
Kockázatfelmérés Vegyi anyagok környezeti kockázatának felmérése előadás
Innováció Új módszerek szükségessége a kockázatfelmérésben
Veszély szimbólumok Veszély szimbólumok - Hazard symbols
Toxikus a környezetre Vegyi anyag környezeti kockázatának felmérése
MSDS Vegyi anyagok kémiai biztonsági adatlapja
REACH REACH adatbázis: vegyi anyagok jellemzői
Mérgező növények Mérgező növények
Gombatoxinok és gombás betegségek Gombatoxinok és gombás betegségek
Mérgező állatok Mérgező állatok környezeti és humán egészségkockázata
Gyógyszerek káros (mellék)hatásai Gyógyszerek káros (mellék)hatásai
Mérgező vegyi anyagok Mérgező vegyi anyagok
Carcinogeneity Karcinogén (rákkeltő) vegyi anyagok listája
CMR chemicals CMR (rákkeltő, mutagén és reprotoxikus) anyagok adatbázisai
Vegyi anyagok felmérése Vegyi anyagok komplex felmérése
vegyi anyagok kockázata Vegyi anyagok környezeti és humán egészségkockázata
Peszticidek kockázata Növényvédőszerek környezeti és egészségkockázatai
peszticidek Peszticidek környezeti és humán egészségkockázata
Pesticide Fate modell Peszticidek sorsa, viselkedése a környezetben
Élelmiszeradalékok környezeti és humán egészségkockázata Élelmiszeradalékok környezeti és humán egészségkockázata
Nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok Nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok környezeti és humán egészségkockázata
SVHC SVHC, vagyis "Különös aggodalomra okot adó vegyi anyagok"
Korlátozás Az EU-ban korlátozott vegyi anyagok (Annex XVII lista)
Evaluation Vegyi anyagok európai CoRAP listája
Nanomaterilas Nanotermékek egészségkockázatának felmérése
Ragasztók Vegyi anyagok alkalmazása különféle szakterületeken